Register

Lag en ny konto.


Logg inn med en ekstern tjeneste


Vilkår


Ved å opprette en konto på vinyl1.no godtar du våre vilkår:

  • Nettstedet er kun for bruk av privatpersoner, både selger og kjøper. Er du distributør eller driver et lite plateselskap ta kontakt før du legger ut dine plater.
  • Om ikke annet er nevnt kan du forvente at porto kommer i tillegg.
  • Å bruke nettstedet er gratis og all kjøp og salg skjer på eget ansvar.
  • Avtale om kjøp og salg er utelukkende mellom kjøper og selger. Vinyl1.no har ikke ansvar for manglende betaling, manglende sendinger eller andre feil og mangler.
  • Jeg ber om at alle som selger og kjøper setter seg inn i og respekterer hvordan vi har definert gradering på vinyl1.no som er basert på Goldmine Standard systemet.